/ 
SRP
 • Fond Centar za demokratiju implements
  Zaustavimo starosnu dikriminaciju i podržimo aktivno starenje project
 • Društvo za obrazovanje odraslih implements
  Stariji u Srbiji project
 • Otvoreni klub implements
  Balkanski omladinski forum za toleranciju project
 • Centar za kvalitetno obrazovanje implements
  Dečji i omladinski klubovi project
 • Partneri za demokratske promene implements
  Partnerstvo za toleranciju i zaštitu protiv diskriminacije u Srbiji project
 • Centar za unapređenje pravnih studija implements
  Borba protiv diskriminacije i izgradnja kulture tolerancije kroz dijalog, pravnu reformu i aktivno praćenje diskriminatorne prakse project
 • Fondacija Beogradske filharmonije implements
  Mi razumemo jedni druge project
 • BAZAART implements
  Interkulturalno dramsko obrazovanje i učenje project
 • Treehouse implements
  Rad, red i recikliranje project
 • Lider+ implements
  Banatska obrazovna domaćinstva project
 • Fond za mikro razvoj implements
  Podrška civilnom društvu radi unapređenja lokalnog socio-ekonomskog razvoja i socijalne inkluzije project
 • SeConS-Grupa za razvojnu inicijativu implements
  Lokalizacija EU politike socijalne inkluzije u Srbiji project
 • Ekumenska humanitarna organizacija implements
  Unapređenje socijalne kohezije kroz razvoj nediskriminatorne politike za decu project
 • Centar za kulturnu dekontaminaciju implements
  Nova politika solidarnosti kroz proizvodnju kulture i znanja project
 • Hausing centar implements
  Podrška civilnom društvu project
 • Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI implements
  Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno-privatna partnerstva project