/ 
SRP
Video
  • Edukacioni centar Leskovac, Jednake šanse
  • Praxis, Evropske dobre prakse – Instrument zastupanja u Srbiji
  • Praxis, Evropske dobre prakse – Instrument zastupanja u Srbiji
  • ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Sprovedi u delo! - Borba protiv trgovine ljudima i eksploatacije radnika
  • Hausing centar, Podrška civilnom društvu
  • Fond Centar za demokratiju, Zaustavimo diskriminaciju starijih i podržimo aktivno starenje
  • Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI, Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno-privatna partnerstva project
  • Centar za orijentaciju društva, Centar za orijentaciju društva, Socijalni servisi za osobe sa invaliditetom kao podrška jednakom socio-ekonomskom razvoju
  • Fondacija Beogradske filharmonije, Razumemo jedni druge